WIE ZIJN WE?

 

1. De Stichting

@vitam.org is een onafhankelijke non-profit organisatie opgericht in 2013 in Brussel. De organisatie valt onder Belgisch recht en heeft een openbare functie.

 

De vereniging treedt op als een crowdsourcing platform voor iedereen die zijn projecten, vaardigheden en positieve energie inzake duurzaamheid wil delen.

 

De stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit 8 medeoprichters waarin zowel bestuurders als ondernemers zetelen. De Raad van Bestuur is transparant van karakter en de rekeningen worden gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant.

 

De missie van @vitam.org bestaat erin om de lokale en de globale samenwerking inzake duurzame ontwikkeling te stimuleren.

 
Het stimuleren van

duurzame ontwikkeling van onze samenleving verbetert niet enkel de kwaliteit van het menselijke leven, maar heeft tevens een positieve impact op het milieu.

 

Samenwerken betekent dat mensen werken of handelen voor een gemeenschappelijk belang en niet hun eigen individuele belangen nastreven.

 

Concreet betekent dit dat @vitam.org de burger toegang verleent om:

 

- bestaande positieve acties en actoren inzake duurzame ontwikkeling via het platform zelf te delen, of om ermee kennis te maken. Dit kunnen zowel acties en actoren uit de nabije omgeving zijn, als van verderaf ;

 

- collectieve projecten te ondersteunen ;

 

- de zichtbaarheid van zijn acties en projecten via sociale netwerken te verhogen.

2. Waarom @vitam.org ?

@vitam.org is opgericht als reactie op een reeks verslagen met betrekking tot de crisis van onze moderne wereld. De stichters van @vitam.org zijn ervan overtuigd dat elke burger het vermogen heeft om de wereld te veranderen mits hij toegang heeft tot een platform waar hij de antwoorden vindt op de vragen die hij heeft omtrent bewuster handelen, of omtrent het opzetten van acties inzake duurzame ontwikkeling.  

 

Welk project is de moeite waard om uit te voeren?
Welke acties kan ik het best ondernemen om mijn project succesvol uit te voeren?

Wie kan ik helpen of ondersteunen?
Wie of welke groepen vind ik terug op @vitam.org?
Welke gevolgen hebben onze daden?  

 

@vitam.org geeft de burgers antwoorden op de vragen die ze hebben en is overtuigd dat het belangrijk is alle positieve daden en actoren bijeen te brengen op een lokale schaal maar ook wereldwijd. De duurzame ontwikkeling willen vereenvoudigen, globaliseren en positiveren kan alleen maar een steeds groter aantal burgers motiveren

 

@vitam.org brengt projecten en actoren samen op een lokale en globale schaal: wil men de initiatieven inzake duurzame ontwikkeling in aantal laten toenemen, is het belangrijk dat men een steeds groter aantal burgers weet te motiveren. Het is door de krachten zowel op lokaal als op globaal niveau te bundelen dat het positieve effect van de projecten ook beter voelbaar zal zijn in ons dagelijkse leven.  

 

@vitam.org is een transparent platform waarmee de burger vlugger en gerichter eigen initiatieven omtrent duurzame ontwikkeling verder kan uitwerken.  

 

@vitam.org vergemakkelt de positieve actie van en voor de burger.    

3. Ons team

De stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur waarin 8 oprichters zetelen. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een Groep van Kernleden.

 

Er is ook een Adviesraad die bestaat uit een team van internationale experten inzake duurzame ontwikkeling. Hun expertise is zeer wijdverspreid en kan gaan van voedselveiligheid, tot het efficiënt aanwenden van grondstoffen het opstellen van vernieuwende business modellen,… 
Het zijn deze experten die mede de selectiecriteria van de projecten bepalen. Zij stellen prestatie-indexen op zodat elk project op een grondige manier geëvalueerd kan worden.

 

@Vitam.org wenst zijn Ereleden te bedanken voor hun steun en de bron van inspiratie die zij zijn voor elke burger die opkomt voor verandering.

 

@Vitam.org is ook zijn Partners dankbaar voor de steun, de middelen en het verhogen van de naamsbekendheid van de stichting.

 

Wil je weten hoe je lid kan worden van het @vitam.org team? Bezoek dan onze pagina ‘Word Betrokken’

 

 

4. Word nu lid !

Sluit je hier aan bij de wereldburgers die naar hun vermogen handelen voor een positieve verandering!