WAT DOEN WE?

 

1. Selectie van inspirerende initiatieven

@vitam.org kiest enkel die initiatieven die de beste ideeën hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 

Elke dag lanceren duizenden burgers over de hele wereld projecten of individuele acties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 

Om het kaf van het koren te scheiden, selecteert ons team de initiatieven op basis van vooraf vastgelegde criteria.

 

2. Meten en rangschikken van de initiatieven.

@vitam.org evalueert en rangschikt initiatieven op basis van hun prestatie-indicatoren op het gebied van duurzaamheid om hen vervolgens als "best practices" te promoten.

De milieu-indicatoren geven de impact van het project op lucht, water en grond weer, alsook op de biodiversiteit in het algemeen, de fauna en flora dus. Is het effect van het project op deze elementen positief, dan wordt hier een hoge score aan gekoppeld.

 

De indicatoren van mensheid worden bepaald door de ontwikkelingsindex van de mens die gebruikt wordt in het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in hun jaarlijkse beoordeling van de menselijke ontwikkeling in een bepaald land.

 

De indicatoren van haalbaarheid beoordelen of men een initiatief al dan niet op een relatief eenvoudige manier op grote schaal kan implementeren. Is het project geografisch uitvoerbaar? Is het totaal aan financiële kosten haalbaar en realistisch?

Het evaluatieproces werkt als volgt :

 

De globale prestatie-index is voor de burgers een handig meetinstrument dat hen meer inzichten geeft in het domein van de duurzaamheid. Door de initiatieven te rangschikken en evalueren volgens hun prestaties, kan @vitam.org die initiatieven promoten die de beste globale impact hebben.

 

De Adviesraad van de @vitam.org experten, valideert de resultaten vooraleer de projecten en hun acties op het platform worden geplaatst.

 

3. Stimuleren van individuele acties

@vitam.org helpt burgers over de ganse wereld om op een gemakkelijke manier acties te kiezen volgens hun levensstijl, zodat ze zich kunnen enageren voor de actie die het best bij hen past.

 

Ons gedrag van elke dag heeft een duidelijke invloed op het milieu en de samenleving. "Welke initiatieven kan ik nemen of welke nieuwe gewoontes kan ik mezelf aanleren? Welke gedragingen hebben de meeste impact en hebben een hoge kans om uit te monden in nieuwe gewoontes inzake duurzaamheid? Wat is het effect van deze nieuwe gewoontes bij 1000, 10.000 of 1 miljoen mensen?"  

 

Voorbeeld : Act-Season-[NL] Act-Tree-[NL]

>>> Meer acties ontdekken <<< >>> Een actie suggereren <<<

 

4. Promoten van gezamelijke projecten

biedt burgers een platform aan om op een praktische manier het voor hen meest passende project te financieren, te ondersteunen, op te volgen, of deel aan te nemen.

 

Voorbeeld : Project-Nutrition-[NL] Project-Desert-[NL]    

>>> Meer projecten ontdekken <<< >>> Een project suggereren <<<

 

5. Ondersteuning van duurzame projecten

@vitam.org biedt steunt aan de hoogst gerangschikte projecten inzake duurzaamheid.

 

Op lange termijn willen we 80% van onze bijdragen voor het ondersteunen van projecten aanwenden. De overige 20% gaat naar het beheer en het verder ontwikkelen van het platform en de applicatie, en dient ook om de vaste kosten mee te dekken.

 

Als stichting met een openbaar karakter die onder het Belgische recht valt, ondersteunt @vitam.org enkel die projecten die voldoen aan de doelstellingen vastgesteld door de Belgische Ontwikkelingscoöperatie in artikel 3 van de internationale coöperatie wet van 25 mei 1999. De Raad van Bestuur beslist welke projecten gesteund zullen worden, gebaseerd op hun rangschikking en hun aantal volgers, en in overeenstemming met de financiële middelen van @vitam.org.

6. Koppeling met sociale netwerken

Het multimedia platform en de app van @vitam.org koppelen sociale netwerken aan elkaar door ‘groene buzzers’ te genereren en de beste projecten inzake duurzaamheid extra in de verf te zetten.

 

Installeer onze app : een unieke multimedia-toepassing voor burgers die overal ter wereld interconnecties zoeken voor een positieve duurzame ontwikkeling.  

 

Creëer zelf je @vitam.org profiel en ontdek welke @vitam.org oplossingen het best bij jou passen. Voeg je criteria in, en bepaal zo de impact van je acties. Leer, deel, like, volg, start, doe, ondersteun, en geniet ervan om je leven duurzamer te maken!  

 

@vitam.org beveelt enkel die projecten aan die bij JOU passen.  

@vitam_single-green-logo

 

De oplossingen van een @vitam.org lid aan éen kant van de wereld kunnen gevolgd worden door vele anderen aan de andere kant van de wereld en dit in realtime en in hun eigen taal. Afhankelijk van je profielvoorkeuren, zul je zelf kunnen beslissen wie je wil volgen, wat je wil delen, en voor welk project je je wil engageren. Je bent uitgenodigd om te stemmen voor een project en wat voorgesteld is te volgen. Alle engagementen en berichten zijn zichtbaar op sociale netwerken (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.).

 

Je profiel bevat op maat gemaakte informatie, met andere woorden, alles wat jij dient te weten om jouw bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere planeet.

 

Er wordt ook een donatieplatform geïntegreerd in het @vitam.org netwerk. Om meer te weten, ga naar onze pagina "Word Betrokken"