Ik ontdek of stel voor om
duurzame acties aan te nemen

Hier
draag ik
mijn steentje bij

Hier
neem ik deel
aan projecten

Hier
ontdek ik
organisaties

Hier
ontmoet ik
actieve burgers

Filteren :

Arbeid Behuizing Biodiversiteit Bosbouw Economie Emissies & Vervuiling Energie Financiën Gezondheid Grond Hobby Humanitaire Klimaat Landbouw Lucht Mobiliteit Oceaan Onderwijs Ressource Efficiëntie Sociaal Verbruik Voodsel Water Web&Mobile apps

Order by:

Activeer

om leuk te vinden

Activeer

om te bevestigen dat u op deze manier handelt

Resultaten gefilteerd van 5 tot 1
10/10
Ik kies voor een eenvoudig en sober leven
Ik kies voor een eenvoudig en sober leven

Ik kies voor een eenvoudig en sober leven: ik probeer me zoveel mogelijk met het hoogst noodzakelijke tevreden te stellen; ik vermijd de consumptie van overbodige producten en/of diensten; ik geef de voorkeur aan natuurlijk boven artificieel, enz... Zo vergroot ik mijn vermogen om met weinig tevreden te zijn en heb ik meteen ook een positieve impact op mijn omgeving.

10/10
Ik geef de voorkeur aan natuurlijk en gemeenschappelijk landbouwwerk
Ik geef de voorkeur aan natuurlijk en gemeenschappelijk landbouwwerk

Ik sluit me aan bij een groep voor samen tuinieren/landbouwen in mijn omgeving of stel voor er één op te richten. Het smeden van sociale banden en het invoeren van een natuurlijke teelt hebben een positieve impact op mijn sociale leven, mijn gezondheid en mijn omgeving.

10/10
Ik verbruik steevast zo weinig mogelijk energie en middelen
Ik verbruik steevast zo weinig mogelijk energie en middelen

Water, elektriciteit, gas, brandstoffen ... we gebruiken dagelijks energie en natuurlijke rijkdommen. Door mezelf gewoon te maken om zo min mogelijk energie en natuurlijke rijkdommen te gebruiken, vermijd ik het nutteloze overmatige verbruik ervan en heb ik ook een positieve impact op mijn omgeving en mijn entourage.

10/10
Ik investeer niet in afgeleide financiële producten of producten die schadelijk zijn voor de mens en/of de natuur
Ik investeer niet in afgeleide financiële producten of producten die schadelijk zijn voor de mens en/of de natuur

Ik let erop dat ik investeer in natuurlijke financiële producten die geen negatieve impact hebben op de mens of de natuur. Ik vermijd financiële producten die tot stand komen in arbeidsomstandigheden die schadelijk of niet-respectvol zijn voor de mens. Ik vermijd ook financiële producten die de natuur op niet-duurzame manier benutten.

10/10
Ik leer hoe ik voedsel langdurig kan bewaren.
Ik leer hoe ik voedsel langdurig kan bewaren.

Door te leren hoe ik voedsel langdurig kan bewaren, vermijd ik de verspilling van voedsel, nochtans goed voor een aanzienlijk percentage van ons huishoudelijk afval. De uitdagingen in de strijd tegen deze verspilling zijn de strijd tegen honger wereldwijd, het verminderen van de impact van voeding op het milieu, hulp aan behoeftige mensen, het optimaliseren van de landbouw, enz...

10/10
Ik kan steeds meer in mijn eigen behoeften voorzien
Ik kan steeds meer in mijn eigen behoeften voorzien

Of het nu gaat over de behoefte aan energie of voedsel, het voorzien in eigen behoeften is een uitstekend middel om de vervuiling door de productie, het vervoer, de opslag en het bewaren van energie en producten tegen te gaan. Door in mijn eigen behoeften te voorzien, doe ik bovendien aanzienlijke besparingen, ik word immers mijn eigen leverancier van energie en voedsel.

10/10
Ik geef de voorkeur aan groene transportmiddelen
Ik geef de voorkeur aan groene transportmiddelen

Indien ik verplaatsingen moet doen waarvoor een gemotoriseerd vervoersmiddel nodig is, kies ik bij voorkeur steeds voor groene vervoersmiddelen. Deze vervoersmiddelen hebben een positieve impact op het milieu, het gebruik van onze natuurlijke rijkdommen en de omgeving omdat ze minder vervuilen en minder energie opslorpen dan de traditionele vervoersmiddelen.

9.5/10
Ik verminder zoveel mogelijk mijn consumptie van vlees en vis
Ik verminder zoveel mogelijk mijn consumptie van vlees en vis

Minder vlees en vis eten is niet alleen beter voor mijn gezondheid, maar heeft ook een impact op de uitstoot van broeikasgassen, de ontbossing, de verspilling en de waterverontreiniging.

9.5/10
Ik ben vegetariër
Ik ben vegetariër

Ik eet geen vlees, noch van landdieren (gevogelte, insecten, weekdieren, runderen ...), noch van zeedieren (vis, zeevruchten, schaaldieren, weekdieren, zeezoogdieren, ...).